Vouchers Internationale Organisaties

Publication Date: 11 mei, 2017, 00:00

Deze Voucher scheme staat open voor MKB-ondernemingen (al dan niet in samenwerkingsverband), niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en kennisinstellingen met relevante internationale ervaring en producten/diensten waar vraag naar is bij de betreffende instellingen.

Met de voucher kunnen individuele organisaties (doelgroep A) ondersteuning inkopen om de markt van internationale organisaties te betreden, bijvoorbeeld:

  • Marktanalyse;
  • Registreren en vinden van tenders;
  • Opstellen van bid documenten en evt opzetten tender library systeem;
  • Kritisch beoordelen van de businesspropositie, marketing, communicatie, et cetera;
  • Ontwikkelen van bedrijf en organisatie om beter voorgesorteerd te zijn;
  • Ontwikkelen van een businesscase.
  • Begeleiding van een eerste Inschrijvingstraject bij een organisatie waar nog geen ervaring mee is (beperkt)

Voor consortia tbv infrastructurele projectontwikkeling (Doelgroep B met min. een MKB-onderneming betrokken in consortium) bestaat de hulp onder meer uit het:

  • Faciliteren bij consortiavorming (onderhandeling, MoU etc);
  • Identificeren van financieringsconstructies.

Het ondersteuningstraject kent geen minimale of maximale duur.

Budget

De waarde van de voucher is 50% van de gemaakte kosten. Doelgroep A krijgt met een voucher een financiële tegemoetkoming van € 5.000 tot € 10.000. Voor doelgroep B geldt een bedrag van € 15.000 tot € 25.000.

Voor meer informatie en de publicatie in de Staatscourant: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/voucher-internationale-organisaties