Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nederlandse bedrijven die internationaal opereren, zien in toenemende mate het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de Nederlandse overheid verwacht van deze  bedrijven dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen met als uitgangspunt de OESO-richtlijnen.

In deze richtlijnen is een bepaling opgenomen over Due Diligence. Deze vraagt van bedrijven dat zij uitzoeken welke negatieve buitenlandse effecten of risico’s er spelen in hun inkoopketen, bij eigen productie, of bij export. Risico's kunnen zich voordoen op het gebied van bijvoorbeeld  mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het  milieu, corruptie.

Van bedrijven mag worden verlangd dat ze maatregelen nemen om de negatieve impact van hun bedrijfsvoering te beperken. In elk land, voor elk product en voor elke ondernemer gelden uiteraard andere risico’s en effecten.

Het Better Business team helpt uw bedrijf snel grote stappen maken

  • Het ontwikkelen van een op maat gemaakt internationaal MVO beleid en plan. Wij inventariseren welke MVO risico’s en kansen vanuit de kracht van uw bedrijf en specifiek voor uw sector bestaan, we stellen een plan van aanpak op en besteden uitgebreid aandacht aan de interne en externe communicatie over uw nieuwe MVO beleid.
  • Wij bieden vanuit ons team van senior experts de juiste combinatie van ervaring, kennis en specialisaties zoals: MVO experts, bedrijfsmanagement en  -processen, team training, PR en communicatie, aanbestedingsprocedures en international business development.

Het Better Business team is zeer geschikt om internationaal opererende bedrijven te helpen met het opstellen van een MVO beleid en plan op maat.

 

IMVO vouchers

Voor het inhuren van Better Business in het opstellen van uw MVO beleid en plan op maat kunt u subsidie van de overheid ontvangen. Daarvoor zijn IMVO vouchers beschikbaar, ontwikkeld door MVO Nederland.

Een voucher dekt 50% van de kosten van een externe adviesorganisatie zoals Better Business, tot een maximum van EUR 10.000,- exclusief BTW. Als u zaken wilt doen in een ontwikkelingsland of opkomende markt, uw bedrijf tussen de 10 en 500 fte is en u partner bent of wordt van MVO Nederland, dan kunt u in aanmerking komen voor een IMVO voucher.

Better Business kan u helpen met het aanvragen van de IMVO-voucher.