Onze aanpak

MVO in drie stappen: Analyse, Advies, Actie

Stap 1: QuickScan:

We inventariseren waar de MVO kansen liggen vanuit de kracht van het bedrijf en specifiek voor de sector.

Stap 2: Plan van Aanpak op maat:                

Quick wins en concreet advies voor de (middel)lange termijn. U krijgt een Plan van Aanpak op maat voor het oppakken van de meest relevante onderwerpen, quick wins passend binnen de ISO/OESO etc. richtlijnen.

Stap 3: Marketingcommunicatieplan:     

Professionele externe en interne communicatie, marketing en PR  op maat.

Wij helpen ook bij:

Maatschappelijke betrokkenheid die bijdraagt aan uw eigen bedrijfsdoelstellingen.

Medewerkers worden geïnspireerd door en betrokken bij de activiteiten. In de praktijk blijkt dat medewerkers erg enthousiast en nog trotser worden als zij zich gezamenlijk kunnen inzetten voor MVO en duurzaamheid namens uw bedrijf.

Wij zetten alleen de beste professionals in! Zie ons team!