Disclaimer

Uiteraard wordt de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Aan de teksten en informatie op deze website kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Intend BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van de informatie die op deze website is geplaatst.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intend BV de teksten alsmede de informatie op deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken.

Tot slot een waarschuwing.
Bestanden die via het Internet worden gedownload kunnen virussen bevatten. Intend BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die tengevolge van het bezoeken en downloaden van deze website ontstaat.

 

Tel: 06 - 224 96 114

Email: info@intend-eu.com

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!