Beleidsontwikkeling bedrijven en NGO's

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem, ISO 14001 milieumanagementsysteem, ISO 27001.....

Steeds vaker stellen opdrachtgevers, de overheid en grote bedrijven eisen aan hun leveranciers. 

Bedrijven moeten beschikken over beleid op relevante thema's zoals kwaliteit, milieu/mvo, informatiemanagement en -beveiliging, diversiteit, arbo- en veiligheid etc.

Bij aanbestedingen wordt gesteld dat de leverancier moet beschikken aan managementsystemen die minimaal gelijkwaardig zijn aan de ISO normen.

Wij zien dat bedrijven vaak al veel doen maar dit nog niet omgezet hebben naar een managementsysteem en nog niet aan alle aspecten gedacht hebben. Vervolgens moet het beleid naar een handboek omgezet worden en geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering. 

Intend biedt hulp bij het ontwikkelen van beleid op diverse thema's. Uiteraard gaan we geen wassen neus creëren, we pakken het serieus aan en focussen ons op de mogelijkheden. Dit zijn korte intensieve trajecten die heel betaalbaar zijn. Onze klanten vertellen er zelf graag meer over.   

 

Tel: 0622496114

Email: info@intend-eu.com

Behoefte aan een professioneel duurzaamheidsverslag? Door onze gecombineerde MVO / PR aanpak kunnen we leveren wat u nodig heeft!