Incompany training

Incompany trainingen zijn bedoeld voor kleine groepen medewerkers die werken op verschillende niveaus binnen uw organisatie.  De trainingen bevatten zowel theoretische als praktische componenten.

Een incompany training is de uitgelezen methode om de capaciteit van uw bedrijf/organisatie te versterken. Het opbouwen van de competentie van uw tenderdeskfunctie of bid team, inclusief de medewerkers die inhoudelijke input leveren of fungeren als back-up, is op deze manier kostenbesparend en levert betrokken medewerkers met inzicht in de werkprocessen strategische afwegingen op.

Intend kan elke gewenste combinatie van onderwerpen aanbieden.

Wij richten ons op:

 • Kennisuitbreiding en verwerven inzicht voor het gehele (bid) team
 • Voorbereiding van medewerkers op belangrijke verwachte trajecten
 • Behandeling van onderwerpen die het best past bij uw sector en de behoeftes

Voorbeelden van onderwerpen die onze klanten regelmatig vragen:

 • Inzicht in wettelijk kader en het aanbestedingsproces (wet- en regelgeving op nationaal en/of internationaal niveau)
 • Marktanalyse   (kansen op overheidsmarkt in kaart brengen, trends signaleren, concurrentieanalyse, risico’s, zichtbaarheid vergroten)
 • Werkprocessen inrichten (strategische & economische overwegingen, go- no go besluitvorming)
 • Inrichten tenderdeskfunctie
 • Gebruik digitale platforms (Tenderned etc)
 • Optimaal scoren op selectie- en gunningscriteria
 • Inzicht in beoordelingssystematiek, evaluatie en feedback
 • Voorbereiden en oefenen van presentaties
 • Modelteksten voorbereiden (tender library)

Voor trainingsduur, locatie en aantal deelnemers bespreken we graag wat het best past bij uw organisatie.

Een workshop kan variëren van een dagdeel tot een programma van enkele uren verspreid over meerdere dagen (2 tot 5 dagen) zijn.

 

 

 

 

Tel: 06 - 224 96 114

Email: info@intend-eu.com

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!

De training heeft de deelnemers meer inzicht gegeven in de vernieuwde wetgeving en de implicatie daarvan voor de eigen werkwijzen. Intend BV straalt professionaliteit,  kennis en kracht uit en heeft ons geïnspireerd. Er inmiddels diverse succesvolle inschrijvingen geweest!”

(Dorine van Walstijn, beleidsadviseur EDventure)

TenderNed

 

 

Intend is licentiehouder van Tenderned voor het geven van training aan ondernemingen.

We ondersteunen bij het gebruik van TenderNed, het zoeken naar relevante aankondigingen en bij het inschrijven op een digitale aanbesteding. We beschikken over een cursusomgeving van TenderNed waarmee verschillende scenario’s kunnen worden ‘nagespeeld’ ten behoeve van een op-maat-adviestraject.