Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Intend BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27291723, inzake de website www.intend-eu.com. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Intend BV door middel van het klantensysteem van Intend BV en de verwerkingen via onze website www.intend-eu.com alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Intend BV respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Intend BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Intend BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Agenda en Nieuws

Drempelwaarden Europese Aanbestedingen 2018-2019

De drempelwaarden voor Europese aanbestedingen zijn aangepast voor de periode 2018 - 2019. In het overzicht staan de nieuwe bedragen op een rijtje.

Starters International Business (SIB) 2019

De experts van Intend Business Development zijn erkende SIB adviseurs. We begeleiden bedrijven bij het ontwikkelen van een internationaliseringsstrategie en actieplan. De overheid investeert in export door middel van vouchers. Interesse? Mail naar info@intend-eu.com