Goede voorbereiding is het halve werk

 • Opzetten en inrichten tenderdeskfunctie
 • Modelteksten ‘op de plank’
 • Verbeteren track record : evalueren van afgewezen voorstellen, u ontvangt constructieve feedback 
 • Consortium strategie & onderhandeling

Voor het opzetten van een professionele tenderdesk is een serieuze aanpak vereist. Intend geeft inzicht in alle aspecten die daarbij een rol spelen.

We maken het niet ingewikkelder dan noodzakelijk, met een helder en praktisch advies kunt u aan de slag. We kunnen vervolgens vanaf de zijlijn het proces blijven volgen of actief meewerken met het inrichten van de tenderdeskfunctie tot u aangeeft geen begeleiding meer nodig te hebben.

Opzetten en inrichten van de tenderdeskfunctie

Vaak worden we gevraagd te ondersteunen bij het opzetten van een tenderdesk of het samenstellen van bid teams.

Door een effectieve inrichting van de organisatie wordt de slagingskans aanmerkelijk groter, dat is onze ervaring.

Gemotiveerde medewerkers die voldoende stressbestendig zijn heb je hard nodig om de deadlines het hoofd te bieden. Daarnaast is de bid coördinator belangrijk om de input van andere medewerkers tijdig te verzamelen.  De directie speelt een cruciale rol bij ‘go – no go’ besluitvorming, strategisch financiële overwegingen en risicoanalyses.

Hoe duidelijker de afspraken over de verschillende rollen & taken hoe effectiever en efficiënter een organisatie kan opereren. Daarmee voorkom je frustraties onder de medewerkers en hou je iedereen scherp. 

 Modelteksten op de plank

Herkent u dat? Eindeloos zoeken naar eerder gebruikte teksten voor nieuwe offertes? U herinnert zich dat u ooit een goed stukje tekst had maar kunt het niet meer terugvinden in de oude mappen.

Intend’s consultants kunnen helpen met het opzetten van een zogenaamde ‘tender library’, een archief met relevante teksten:

 • Technisch inhoudelijke en formele informatie (plannen van aanpak,      ervaringsoverzichten, CVs/profielen etc)
 • Inhoudelijke teksten die betrekking hebben op regelmatig terugkerende selectie- en      gunningscriteria (o.a. referenties, duurzaamheid, SROI)
 • Bewijslast ten aanzien van de toegevoegde waarde en innovatie

We zorgen er met u voor dat de inhoud up-to-date gehouden wordt en toegankelijk voor alle teamleden. Met enkele aanpassingen in de teksten worden nieuwe antwoorden geformuleerd op de open vragen in een aanbesteding. Zo besparen we tijd en voorkomen we “cut and paste” uit oude tenders.

Het is ook mogelijk gebruik te maken van ons beveiligde (sharepoint) systeem.

Verbeteren track record

U wilt graag weten wat u zou kunnen verbeteren aan uw inschrijvingen om goede resultaten te bereiken.

Wij weten waar een succesvolle inschrijving aan moet voldoen en kunnen u inzicht geven in de verbeterpunten.

Door ons enkele recente inschrijvingen te laten analyseren weet u waar de ‘pijnpunten’ zitten.  

We geven constructieve feedback waar u direct zelf mee aan de slag kunt.

Consortium strategie & onderhandeling

Voor bedrijven lijkt het inschrijven op een aanbesteding soms niet haalbaar. Er kan niet aan de eisen worden voldaan of er is onvoldoende capaciteit.

Voor grote (internationale) opdrachten is samenwerking vaak de enige manier om een opdracht uit te kunnen voeren. 

Inschrijven als consortium of als hoofd-/onderaannemer uitkomst bieden.

Intend kan helpen met:

 • Bepalen van de strategie
 • Het vinden van geschikte partners
 • Consortium structuur kiezen
 • (Internationale) consortiumonderhandelingen
 • Juridische ondersteuning
 • Gezamenlijke projecten en tenders voorbereiden 

Tel: 06 - 224 96 114

Email: info@intend-eu.com

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!